Bestyrelsen i grundejerforeningen ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!
Tak til alle deltagerne ved vores generalforsamling. Der var livlig snak om byggegrunde, badebroer og beskæringer.
Tak for indsatsen til Jan der ikke ønskede genvalg. I hans sted blev Rune Peitersen (Solbakken 15) valgt ind i bestyrelsen.

Vi har i den nye bestyrelse holdt vores første møde og konstitueret os således:
Formand: Bitten Eilenberg
Næstformand og hjemmeside: Rune Peitersen 
Kasserer: Hans Henrik Madsen
Velkomstambassadør: Per Leander
Menigt medlem: Helle Sejer Melbye

Rune har overtaget vedligeholdelsen af vores hjemmeside: www.skåstrupstrand.dk som i løbet af vinteren vil siden få nyt design.
Hvis nogen af jer har billeder mv, som andre kunne have glæde af, kan materialet sendes til Rune.
Informationer mv. vil fremover komme på hjemmesiden og dermed bliver det meget få oplysninger, der vil være i skabet ved stranden. Vi har også startet en Facebookgruppe for grundejerforeningen:  https://www.facebook.com/groups/859577138041662
Måske kan vi sammen få glæde af den. Vi giver det i hvert fald et skud.

Bestyrelsen vil i det kommende år fokusere på følgende områder:

  • Den kommende udstykning bag Solbakken.
  • Fortsat revidering af grundejerforeningens vedtægter.
  • Ny hjemmeside og Facebookgruppe.
  • En fremtidig udskiftning af vores badebro.
  • OG ikke mindst vil vi understøtte festudvalget i arbejdet med at planlægge en sommerfest for os alle sammen 🙂